Υδραυλικές επισκευές και εγκαταστάσεις

Το τεχνικό μας γραφείο αναλαμβάνει:

Υδραυλικά μπάνιου και κουζίνας

 • Όλες τις άμεσες επισκευές στα υδραυλικά μπάνιου και κουζίνας (βρύσες, μπαταρίες, καζανάκια, σιφώνια, διαρροές, αποφράξεις)
 • Επισκευή ηλεκτρικού θερμοσίφωνα
 • Επισκευή και συντήρηση ηλιακού θερμοσίφωνα
 • Αντικατάσταση σωλήνων ύδρευσης και αποχέτευσης
 • Επισκευή ή εγκατάσταση υδρορροών

Υδραυλικές εγκαταστάσεις

 • Νέες υδραυλικές εγκαταστάσεις δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης σε ανακαινίσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και σε νέες οικοδομές.
 • Πλήρεις εγκαταστάσεις θέρμανσης (λέβητας, σωληνώσεις, σώματα καλοριφέρ, ρυθμίσεις)
 • Εγκατάσταση νέου ηλιακού θερμοσίφωνα
 • Εγκατάσταση νέου ηλεκτρικού θερμοσίφωνα

Ανακαινίσεις μπάνιου

Αναλαμβάνουμε μερικές ή ολικές ανακαινίσεις μπανιου σε κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους:

 • Αποξήλωση όλου του παλιού μπάνιου
 • Εγκατάσταση νέων σωλήνων ύδρευσης και αποχέτευσης
 • Τοποθέτηση νέων ειδών υγιεινής
 • Σύνδεση με ηλεκτρικό ή ηλιακό θερμοσίφωνα
 • Τοποθέτηση πλακιδίων
 • Τοποθέτηση επίπλων μπάνιου και αξεσουάρ

Scroll to Top