Το Τεχνικό Γραφείο-Ανακαινίσεις εξειδικεύεται στα συστήματα ξηράς δόμησης. Αναλαμβάνουμε εργασίες ψευδοροφών, χωρισμάτων, θερμομονώσεων, ηχομονώσεων και ειδικών κατασκευών όπως κρυφούς φωτισμούς, ράφια, συνθέσεις, βιβλιοθήκες, επενδύσεις τζακιών κλπ.

Πραγματοποιούμε κατασκευές σε οποιοδήποτε επαγγελματικό και οικιακό χώρο. Η εμπειρία και η τεχνογνωσία που έχουμε μας οδηγεί στην επίτευξη κάθε κατασκευαστικού στόχου. Παράλληλα, παρακολουθούμε συνεχώς την εξέλιξη της τεχνολογίας και των συστημάτων που εφαρμόζουμε ώστε να παρέχουμε πάντα τις πιο σύγχρονες και ολοκληρωμένες ιδέες και λύσεις.

Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας για μα υλοποιήσουμε κατασκευές σύμφωνα με τις δικές σας ανάγκες και απαιτήσεις.

Scroll to Top