Το Ενεργειακό Πιστοποιητικό που συχνά αποκαλείται και Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) είναι ένα έγγραφο που αποτυπώνει και δηλώνει την ενεργειακή κατανάλωση των κτηρίων. Το Πιστοποιητικό εκδίδεται αποκλειστικά από Ενεργειακούς Επιθεωρητές, που έχουν πιστοποιηθεί από το Υπουργείο. Για να εκδώσουν το Πιστοποιητικό σας θα γίνει οπωσδήποτε μια επί τόπου αυτοψία του χώρου, ώστε να γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι και μετρήσεις.

Όταν εκδοθεί το Ενεργειακό Πιστοποιητικό του κτηρίου σας, θα το κατατάσσει σε μια από τις ενεργειακές κατηγορίες που έχει καθορίσει το ΥΠ.Ε.Κ.Α., ενώ ταυτόχρονα θα περιλαμβάνει και συστάσεις του επιθεωρητή ( μη δεσμευτικές) για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτηρίου, με τελικό σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας.

Scroll to Top