εξοικονομώ αυτονομώ 2020

Πρόγραμμα Εξοικονομώ – Αυτονομώ 2020 – 2022

Τον Νοέμβριο 2020 ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για το νέο πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων ” Εξοικονομώ κατ’ οίκον ” που πλέον ονομάζεται Εξοικονομώ – Αυτονομώ γιατί έχουν προστεθεί νέες επιδοτούμενες εργασίες για την ενεργειακή αυτονόμηση των κτιρίων.

Το πρόγραμμα Εξοικονομώ – Αυτονομώ επιδοτεί εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης σε μονοκατοικίες, μεμονωμένα διαμερίσματα και κοινόχρηστους χώρους σε πολυκατοικίες και έχει κάποιες διαφορές από τα προγράμματα εξοικονομώ κατ’ οίκον των προηγούμενων ετών. Οι σημαντικότερες διαφορές είναι ότι έχουν διευρυνθεί τα εισοδηματικά κριτήρια ώστε το πρόγραμμα να συμπεριλάβει περισσότερα νοικοκυριά, έχει αυξηθεί το ποσοστό επιδότησης, έχει υπολογιστεί επιπλέον ποσοστό επιδότησης λόγω του covid-19 και προστέθηκαν για επιδότηση και νέες παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης που δεν υπήρχαν πριν.

Εξοικονομώ – Αυτονομώ : Ποιές εργασίες καλύπτονται

Α. Ενεργειακή αναβάθμιση

Αντικατάσταση κουφωμάτων

Αν έχετε παλαιά κουφώματα, μπορείτε να τα αντικαταστήσετε με νέα ενεργειακά κουφώματα, αλουμινίου, PVC ή ξύλινα, με διπλά τζάμια. Επίσης μπορείτε να αλλάξετε μόνο τα τζάμια με διπλά ή μόνο τα ρολά και τα πατζούρια.

Θερμομόνωση

Τοποθέτηση ή αντικατάσταση εξωτερικής θερμομόνωσης (θερμοπρόσοψη). Επιλέξιμες παρεμβάσεις θεωρούνται και οι τυχόν εργασίες μικρής κλίμακας για την υποστήριξη της θερμομόνωσης (επισκευή ρωγμών, στεγανοποιήσεις στην ταράτσα ή στην πυλωτή).

Σύστημα ζεστού νερού χρήσης

Εγκατάσταση ηλιακού θερμοσίφωνα

Σύστημα θέρμανσης-ψύξης

Επιλέξιμη παρέμβαση θεωρείται και η αποξήλωση καυστήρων πετρελαίου και των σχετικών δεξαμενών.

Β. Ενεργειακή Αυτονόμηση


Για ενεργειακή αυτονόμηση οι επιδοτούμενες παρεμβάσεις περιλαμβάνουν:

Συστήματα ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ

Είναι η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων στις στέγες των κατοικιών, με την δυνατότητα του ενεργειακού συμψηφισμού (net metering), ώστε να συμψηφίζεται η ενέργεια που παράγουν με αυτήν που καταναλώνει το νοικοκυριό και να πληρώνουν λιγότερα στον προμηθευτή ρεύματος. Είναι επιλέξιμη εργασία μόνον εφόσον η κατοικία αναβαθμίζεται με τις κύριες παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας, σε ενεργειακή κατηγορία από Β+ και επάνω.

Συστήματα αποθήκευσης ενέργειας (σε μπαταρίες)

Επιλέξιμη μόνον ως συμπληρωματική παρέμβαση στην εγκατάσταση νέου φωτοβολταϊκού συστήματος παραγωγής ενέργειας. Με αυτόν τον τρόπο αποθηκεύεται η ενέργεια και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περίπτωση που δεν υπάρχει πολλή ηλιοφάνεια.

Υποδομή φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων

Επιλέγονται κατάλληλα συστήματα φόρτισης που είναι ασφαλή για κατοικίες, σε περίπτωση που θέλετε να φορτίζετε το ηλεκτρικό σας αυτοκίνητο.

Γ. Κοινόχρηστες παρεμβάσεις σε πολυκατοικίες
    

Οι επιλέξιμες κοινόχρηστες παρεμβάσεις για πολυκατοικίες περιλαμβάνουν:

Αναβάθμιση ανελκυστήρα

Επιλέξιμες μόνον οι παρεμβάσεις που απαιτούνται για την πιστοποίηση ανελκυστήρων και η υποχρεωτική εγκατάσταση inverter στους ανελκυστήρες προκειμένου να επιτυγχάνεται μείωση του ενεργειακού τους αποτυπώματος δίχως να επηρεάζεται η ασφάλεια και η λειτουργικότητά τους.

Αναβάθμιση φωτισμού

  •    Αντικατάσταση λαμπτήρων με χαμηλής κατανάλωσης (π.χ. LED)
  •    Αντικατάσταση του συστήματος χρονισμού με έξυπνο σύστημα διαχείρισης, αναλόγως χρονικής στιγμής (ημέρα/νύχτα), φωτεινότητας, σημείο εισόδου/εξόδου κ.ά.
  •    Αντικατάσταση του κυκλώματος ενεργοποίησης με αυτοματισμό με αισθητήρες κίνησης.

Δ. Έξυπνα συστήματα (smart home)

Οι παρεμβάσεις που επιδοτούνται περιλαμβάνουν την εγκατάσταση ψηφιακών συστημάτων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ενέργειας όπως:

  • Έξυπνη διαχείριση φωτισμού (π.χ. έξυπνες πρίζες, αισθητήρες φωτός)
  • Έξυπνη διαχείριση θέρμανσης – ψύξης (π.χ. έξυπνοι θερμοστάτες)
  • Διαχείριση από απόσταση (π.χ. αισθητήρες υγρασίας, θερμοκρασίας)

Αναλαμβάνουμε το ακίνητό σας
για το πρόγραμμα Εξοικονομώ-Αυτονομώ

Έλεγχος δικαιολογητικών και υποβολή αίτησης

Ενεργειακά πιστοποιητικά και σχεδιασμός έργου

Υλοποίηση όλων των εργασιών

Εξοικονομώ – Αυτονομώ: Όροι και Προϋποθέσεις ένταξης στο πρόγραμμα

Α. Εισοδηματικά κριτήρια

Ατομικό εισόδημα μέχρι 90.000 ευρώ και οικογενειακό εισόδημα μέχρι 120.000 ευρώ. Για τις πολυκατοικίες δεν υπάρχει ως κριτήριο το εισόδημα των ιδιοκτητών.

Β. Μέγιστο ποσό και ποσοστό επιδότησης

Υπάρχει όριο στον προϋπολογισμό των έργων που επιδοτούνται. Αυτά είναι τα 50.000 ευρώ με ΦΠΑ, για κάθε επιλέξιμο ακίνητο και όριο τα 100.000 ευρώ προϋπολογισμός έργων, ανά ΑΦΜ ιδιοκτήτη, αν κάνει αίτηση για περισσότερα από ένα ακίνητα. Για τις παρεμβάσεις σε κοινόχρηστους χώρους πολυκατοικιών, το μέγιστο ποσό προϋπολογισμού του έργου με ΦΠΑ είναι τα 80.000 ευρώ. Το ποσοστό επιδότησης των εργασιών κυμαίνεται από 35% έως 65%, ανάλογα με το εισόδημα και για τις διετίες 2020-2021 υπάρχει ένα επιπλέον ποσοστό 10% λόγω του covid-19, δηλ. μιλάμε για ποσοστά επιδότησης από 45% έως 75%. Επιπρόσθετα, αν το κτίριο με τις παρεμβάσεις που θα γίνουν αναβαθμιστεί ενεργειακά, από ενεργειακή βαθμίδα Η ή Ζ, σε ενεργειακή βαθμίδα Β ή Α, υπάρχει ένα επιπλέον ποσοστό επιδότησης 10%.

Γ. Προϋποθέσεις για ένταξη ακινήτου

Το ακίνητο που θα επιλεχθεί πρέπει να εκπληρώνει τις παρακάτω προϋποθέσεις:

  • Να είναι νόμιμη και κύρια κατοικία
  • Να έχει ενεργειακό πιστοποιητικό με βαθμίδα κατάταξης χαμηλότερη από Γ.
  • Οι επεμβάσεις που θα γίνουν να βελτιώνουν ενεργειακά το ακίνητο κατά τουλάχιστον 3 βαθμίδες. Για την πιστοποίηση εκδίδονται ενεργειακά πιστοποιητικά πριν και μετά, το κόστος των οποίων καλύπτεται πλήρως από το πρόγραμμα.

Δ. Ημερομηνίες έναρξης αιτήσεων

Για τις πολυκατοικίες σε όλες τις περιφέρειες, η ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων ένταξης στο πρόγραμμα είναι η 3-12-2020.

Για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, η ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων ένταξης στο πρόγραμμα είναι η 30-11-2020.

Για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και την περιφέρεια Πελοποννήσου, η ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων ένταξης στο πρόγραμμα είναι η 26-11-2020.

Για την Περιφέρεια Ηπείρου και την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, η ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων ένταξης στο πρόγραμμα είναι η 18-11-2020.

Για την Περιφέρεια Θεσσαλίας, η ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων ένταξης στο πρόγραμμα είναι η 16-11-2020.

Αναλαμβάνουμε το ακίνητό σας
για το πρόγραμμα Εξοικονομώ-Αυτονομώ

Έλεγχος δικαιολογητικών και υποβολή αίτησης

Ενεργειακά πιστοποιητικά και σχεδιασμός έργου

Υλοποίηση όλων των εργασιών

Scroll to Top