Αναπαλαίωση παραδοσιακής στέγης

Αναπαλαίωση παραδοσιακής στέγης με μεγάλες φθορές.