ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Το Τεχνικό μας γραφείο – Ανακαινίσεις παρέχει τις παρακάτω υπηρεσίες:

 1. Εκπόνηση Μελετών Πυροπροστασίας για όλες τις κατηγορίες κτιρίων
 2. Επιτόπιο έλεγχο της καλής λειτουργίας των μέσων πυρόσβεσης, παρέχοντας την απαιτούμενη από την ελληνική νομοθεσία τεκμηρίωση
 3. Σύνταξη Σχεδίων Εκκένωσης Εγκαταστάσεων
 4. Μελέτες Σήμανσης Ασφαλείας – Οδεύσεων Διαφυγής
 5. Εκπαίδευση Ομάδων Πυρασφάλειας
 6. Υποστήριξη για την διεξαγωγή ασκήσεων ετοιμότητας


ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Το Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας είναι ένα από τα πλέον σημαντικά έγγραφα που απαιτούνται για την αδειοδότηση καταστημάτων και εκπαιδευτικών χώρων. Συνοπτικά, η διαδικασία έκδοσης ενός Πιστοποιητικού Πυροπροστασίας έχει ως εξής :
α) Κατατίθεται μία μελέτη πυροπροστασίας (ενεργητική, παθητική ή και οι δύο ανάλογα με την περίπτωση του ακινήτου) ακολουθώντας το κατάλληλο -κατά περίπτωση- Νομικό Πλαίσιο
β) Εγκρίνεται αυτή η μελέτη από την Πυροσβεστική Υπηρεσία στην οποία υπάγεται το ακίνητο
γ) Υλοποιούνται από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου ή της επιχείρησης τα μέτρα Πυροπροστασίας που προτείνονται στην εγκεκριμένη μελέτη πυροπροστασίας
δ) Κατατίθενται τα δικαιολογητικά για την έκδοση του Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας
ε) Η αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία ελέγχει τα δικαιολογητικά και εκδίδει το Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας

Ενδεικτικά δραστηριότητες που απαιτείται να εφοδιάζονται και να ανανεώνουν το πιστοποιητικό πυροπροστασίας είναι:

 • Ξενοδοχεία & κατασκηνώσεις
 • Εκπαιδευτήρια
 • Γραφεία
 • Εμπορικά καταστήματα
 • Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε)
 • Βιομηχανίες, Βιοτεχνίες και αποθήκες
 • Νοσηλευτικά ιδρύματα
 • Συνεργεία αυτοκινήτων
 • Πρατήρια καυσίμων
Scroll to Top