Το πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου ΥΔΕ (Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου – ΝΟΜΟΣ 4483/1965) εκδίδεται κατόπιν επισκέψεως στον χώρο που θα καταγράψει και θα μετρήσει με τον απαραίτητο εξοπλισμό την υπάρχουσα ηλεκτρολογική εγκατάσταση (πίνακας, καλώδια πρίζες, παροχές και χρήσεις) και θα πιστοποιήσει το αξιόπιστο και την καλή λειτουργία των εγκαταστάσεων.

Εφόσον όλα είναι σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, ο μηχανικός εκδίδει την υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου και κατόπιν το σπίτι μπορεί να ηλεκτροδοτηθεί.   Σε περίπτωση που κατά την αξιολόγηση διαπιστωθεί ότι υπάρχουν ελλείψεις, π.χ. φθορές σε πρίζες, καλώδια, έλλειψη ρελέ διαφυγής, ακατάλληλος πίνακας, ελλιπής γείωση κ.α., τότε θα πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες εργασίες έτσι ώστε οι υπάρχουσες εγκαταστάσεις να είναι σύμφωνες με τους κανονισμούς και τότε μόνο μπορεί να εκδοθεί το πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου.

Scroll to Top