Οι Ανακαινίσεις-Τεχνικό γραφείο Αγρινίου αναλαμβάνει τη διαδικασία επανασύνδεσης του ρεύματος της οικίας σας (διαμέρισμα, πολυκατοικία, κοινόχρηστο, μονοκατοικία) ή της επιχείρησής σας, σε περίπτωση που σας έχει διακοπεί για διάφορους λόγους (αλλαγή ενοικιαστή, μεγάλο χρονικό διάστημα απουσίας κλπ) εύκολα και γρήγορα, αποστέλλοντας μας απλά τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Για οικιακό λογαριασμό:

  1. Έναν πρόσφατο λογαριασμό ρεύματος
  2. Φωτοαντίγραφο Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
  3. Τελευταία Ένδειξη του μετρητή

Για επαγγελματικό λογαριασμό:

  1. Έναν πρόσφατο λογαριασμό ρεύματος
  2. Φωτοαντίγραφο Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
  3. Νέα Υπεύθυνη Δήλωση Εγκατάστασης (ΥΔΕ), αν έχει λήξει η ισχύς της προηγούμενης, σύμφωνα με τον Κανονισμό Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (ΚΕΗΕ)
  4. Έναρξη / Καταστατικό της επιχείρησης
  5. Τελευταία Ένδειξη του μετρητή
Scroll to Top